Användaridentifikation

Förbrukningsplats
Mätarnummer